8.3.d Inspektion af blygummimateriel

Formål: At sikre sig mod utætheder i blygummimateriel.
Udstyr: Blygummiforklæde, -handsker og -gonadebeskyttere.
Metode: Der foretages en visuel inspektion af udstyret for revner eller synlige skader. Blygummi i forklæde består af 3 lag bly, der er limet eller syet i kanten. Det er vigtigt at føle forneden på forklædet for de ujævnheder, der vil opstå, hvis ét eller flere lag bly er gledet ned. Handsker og gonadebeskyttere må ikke være revnede eller krakelerede.
Interval: Én gang årligt.
Tolerancer: Der må ikke konstateres synlige skader eller ujævnheder.
Data: Resultatet af inspektionen indføres i skema 12 ”Inspektion af forklæder, handsker og gonadebeskyttere”. Al dokumentation fra konstanskontrollen skal opbevares bag denne vejledning til brug for Sundhedsstyrelsen og firmaet. Måleskemaerne fra den seneste konstanskontrol skal altid sidde i mappen, ældre dokumentation kan overføres til arkiv. 

Kiropraktoren skal én gang årligt indsende kopi af måleresultater til Kiropraktorernes Videnscenter.

nikkb