83 pct af alle patientforløb diagnosekodes

Data fra Sentinel viser, at langt de fleste patientforløb diagnosekodes i kiropraktorpraksis. Den mest anvendte diagnosekode er L84 (Rygsyndrom uden smerteudstråling), der benyttes til 4 ud af 10 patienter. Både L03 (Symptom/klage fra lænd) og L83 (Cervikalsyndrom) benyttes til 2 ud af 10 patienter. 

Nu kan du også se hvordan data fordeler sig i din klinik, for der er åbnet for adgangen til IT-programmet Sentinel, der præsenterer klinikkens data om diagnosekoder i tabeller og grafer. Du præsenteres samtidig for de regionale og nationale fordelinger af tilsvarende data, så klinikken har mulighed for sammenligning. 

Klinikkens datavisning findes ved at logge ind her https://www.sentinel-data.dk/ . Linket findes også på Kiropraktorernes Videnscenter, under fanen Kvalitet.

Lige nu er datavisningen kun mulig for klinikker der har KirCACS og som har implementeret Sentinel. Bemærk at datagrundlaget vil være begrænset i de første måneder efter implementeringen, da data bliver overført fra den dato hvor klinikken har accepteret diagnosekodeprojektet og fremefter. 

Datavisningen bliver også mulig fra journalsystemerne FrontCare, CGM Complimenta og EG WEB. Der gennemføres i øjeblikket en kvalificering af data og derefter åbnes for klinikkernes visning.  

Implementeringen af Sentinel skal ske som en del af overenskomsten. Har din klinik endnu ikke implementeret IT-programmet og mangler du viden om hvordan, så finder du hjælp i afsnittene herunder.

Kort om Sentinel

Sentinel er det program, der skal bruges til datafangst i kiropraktorpraksis. Det første projekt er diagnosekodeprojektet, som skal give et overblik over hvordan der diagnosekodes i kiropraktorpraksis. Data fra projektet skal bruges til løbende kvalificering af diagnosekodning og til kvalitetsudvikling med udgangspunkt i diagnosekodning.Klinikken får adgang til egne data der præsenteres i relevante tabeller og grafer. 

I tabeller og grafer præsenteres desuden de regionale og nationale fordelinger af tilsvarende data, så klinikken har mulighed for sammenligning. 

Derudover laves nationale oversigter, der ikke kan spores tilbage til den enkelte behandler eller patient.

Hvordan implementerer man Sentinel?

  1. For at komme i gang med at bruge Sentinel, skal klinikkens dataansvarlige godkende en samtykkeerklæring – det er licensaftalen til at anvende software og funktionaliteten i Sentinel. Du får adgang til samtykkeerklæringen gennem menupunktet for Sentinel i journalsystemet. Du skal gå ind på undermenupunktet ”praksis samtykke” og godkende samtykkeerklæringen. Når samtykkeerklæringen er godkendt, forsvinder undermenupunktet for samtykke.
  2. Du skal også underskrive databehandleraftalen, for at klinikken kan komme i gang med at bruge Sentinel. Du får adgang til databehandleraftalen via menupunktet for Sentinel i journalsystemet. Du skal gå ind på undermenupunktet ”underskriv ny databehandleraftale” og underskrive databehandleraftalen elektronisk. Når databehandleraftalen er elektronisk underskrevet, forsvinder undermenupunktet for databehandleraftalen.
  3. Herefter skal du tilmelde klinikken til kvalitetsprojektet diagnosekoder. Via journalsystemets menupunkt for Sentinel går du ind på undermenupunktet ”administrer” – her kommer du ind i administrationsmodulet. Under fanebladet ”Projekt tilmelding” finder du tilmelding til kvalitetsprojektet diagnosekoder.

Der er desuden udarbejdet en detaljeret vejledning til, hvordan du gennemfører de ovenstående 3 trin i netop dit journalsystem.

Du finder vejledningen her https://www.kiroviden.dk/kvalitet/sentinel/vejledning

4 Journalsystemer understøtter implementeringen

Det er muligt at implementere Sentinel hos følgende systemleverandører:

  • KirCACS
  • EG – Web
  • FrontCare
  • CGM – Complimenta.

Hvis du er I tvivl om Sentinel kan implementeres i klinikkens journalsystem, opfordrer vi dig til at kontakte supporten. Se oplysninger i senere afsnit.

Du får tilskud til implementeringen

DKF’s bestyrelse har besluttet at anvende Kiropraktorfondens genanvendelsesmidler til at give klinikkerne et tilskud på 5.000 kr. til at implementere Sentinel. Tilskuddet bliver givet automatisk, når den enkelte klinik har godkendt samtykkeerklæring, underskrevet databehandleraftale, tilmeldt diagnosekodeprojektet og derefter haft mindst 5 konsultationer i klinikken.

Support

Har du spørgsmål eller oplever du tekniske problemer, så er du altid velkommen til at kontakte supporten i Sundhed.dk: sundhedsfaglig@sundhed.dk eller på telefon: 88443131. 

Har du spørgsmål til den faglige del af kvalitetsarbejdet, så er du altid velkommen til at kontakte KviK: kvik@kiroviden.sdu.dk

Vejledende materialer og øvrige informationer om at implementere og anvende Sentinel i kiropraktorpraksis er samlet på Kiropraktorernes Videnscenters hjemmeside under fanen Kvalitet https://www.kiroviden.dk/kvalitet/sentinel

nikkb