Utilsigtede Hændelser (UTH)

Som autoriserede sundhedspersoner, er kiropraktorer lovmæssigt forpligtede til at rapportere utilsigtede hændelser. Pligten gælder i øvrigt også for ikke-autoriserede sundhedspersoner, som udfører sundhedsfaglige opgaver, f.eks. en massør. Det overordnede formål med at rapportere utilsigtede hændelser er at forbedre patientsikkerheden og lære af de fejl, der bliver begået, for at forebygge lignende situationer til gavn for den næste patient. Utilsigtede hændelser rapporteres til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD).

Her på siden kan man finde en beskrivelse af de vigtigste ændringer i den nyeste bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser og yderligere information samt materiale om utilsigtede hændelser generelt, som er relevant for kiropraktorpraksis.

Tre gode huskeregler om UTH er:

  • Der er pligt til at rapportere utilsigtede hændelser jf. sundhedsloven
  • Rapporteringsordningen er et sanktionsfrit system
  • Formålet med rapportering er læring primært lokalt i klinikkerne
nikkb