Styregruppe for KviK er udpeget

Danske Regioner og Dansk Kiropraktorforening har udpeget deres repræsentanter til en styregruppe for KviK.

Styregruppen kommer til at bestå af 6 medlemmer, fordelt på 3 fra Danske Regioner og 3 fra DKF. De udpegede medlemmer af styregruppen er:

For Danske Regioner:
Tina Haar, funktionschef i Det Nære Sundhedsvæsen, Region Sjælland
Steen Vestergaard-Madsen, chefkonsulent i koncern kvalitet, Region Midtjylland
Finn Sørensen, chefkonsulent, faglig leder af SydKIP, Region Syddanmark

For Dansk Kiropraktorforening:
Lone Kousgaard Jørgensen, formand DKF
Michael Christensen, næstformand DKF
Janni Lee Bang Brodersen, bestyrelsesmedlem DKF

Styregruppen skal fungere som kvalitetsenhedens øverste instans. Den skal beslutte i hvilken retning KviK skal bevæge sig og prioritere enhedens opgaver.

nikkb