Om Sentinel

I overenskomsten 21 blev det besluttet, at kvalitetsarbejde i kiropraktorpraksis i højere grad skal understøttes og videreudvikles via data samt at IT-programmet Sentinel skal anvendes til det datadrevne kvalitetsarbejde i kiropraktorpraksis.

Sentinel integreres med klinikkens journalsystem af systemleverandøren. Det fungerer som en tilføjelse i klinikkens journalsystem og indsamler de aftalte strukturerede data fra patientjournalen.

Sentinel udvikles og drives af Sentinel-enheden, en enhed under sundhed.dk. Udvikling og implementering af kvalitetsprojekter i Sentinel sker i et samarbejde mellem KviK, overenskomstens parter og sundhed.dk, Sentinel-enheden. 

 

Formålet med Sentinel

Det primære formål med Sentinel er at give klinikken mulighed for at sikre et løbende overblik over relevant data fra egen klinik. Dette sker ved visning af indsamlede og behandlede data i kvalitets- og benchmarkingrapporter. Rapporterne kan desuden understøtte læring og kvalitetsudvikling af behandlingen i egen klinik og på tværs af klinikker.

 

Har man brug for mere generel information om IT-programmet Sentinel, kan man klikke HER

Har man brug for vejledende materiale om Sentinel i kiropraktorpraksis, kan man klikke HER

nikkb