Diagnosekodeprojektet i Sentinel

Det første kvalitetsprojekt i Sentinel er angivet i overenskomsten og omhandler diagnosekoder. Konkret betyder det, at der skal indsamles diagnosekoder i kiropraktorpraksis som præsenteres for klinikken i kvalitets- og benchmarkingrapporter. 

Formålet med diagnosekodeprojektet

Diagnosekodeprojektet skal give et overblik over hvordan der diagnosekodes i kiropraktorpraksis og sikre de rette data til løbende kvalificering af diagnosekodning og til kvalitetsudvikling med udgangspunkt i diagnosekodning.

Datatræk på diagnosekoder

Når klinikken har tilmeldt sig projektet i Sentinels administrationsmodul, overføres alle efterfølgende registrerede diagnosekoder på klinikkens patienter til Sentinel.

Data som overføres er: Patientens CPR-nummer, patientens registrerede diagnosekoder, ydelseskoder anvendt i relation til patienten, initialer på behandler og praksisoplysninger.

Kvalitetsrapporter

I kvalitetsrapporterne til egen klinik samles data over klinikkens egne patienter fra journalsystemet og returneres til den enkelte klinik i personhenførbar form. Disse data hverken videregives eller vises til andre end den tilmeldte klinik.

Kvalitetsrapporterne kan ikke tilgås i starten af udrulningen, da det først skal sikres, at data præsenteres på en relevant og hensigtsmæssig måde.

Datagrundlaget til kvalitetsrapporterne er desuden begrænset i den indledende periode, og derfor vil klinikkens udbytte af kvalitetsrapporterne være tilsvarende begrænset i den første tid efter tilmeldingen.

Benchmarkingrapporter

Sentinel indsamler benchmarkingdata på tværs af alle tilmeldte kiropraktorklinikker. Det giver mulighed for at holde klinikkens egne data op imod et samlet gennemsnit, fx på regionalt eller nationalt niveau.  Data i benchmarkingrapporter indeholder ikke personoplysninger og kan ikke spores tilbage til den enkelte patient eller behandler.

Benchmarkingrapporter med data på regionalt og nationalt niveau er først muligt, når der er registreret flere end 5 patienter pr. diagnosekode og når mere end 5 klinikker er tilmeldt diagnosekodeprojektet jf. anonymisering i databehandleraftalen.

Benchmarkingrapporterne kan ikke tilgås i starten af udrulningen, da det først skal sikres at data præsenteres på en relevant og hensigtsmæssig måde.

 

Hvis man har brug for vejledende materiale om hvordan du tilmelder dig diagnosekodeprojektet i Sentinel, kan man klikke HER

Hvis man har brug for vejledende materiale om diagnosekodning i kiropraktorpraksis, kan man klikke HER.

nikkb