Patientoplevet Kvalitet

Patientoplevet kvalitet omfatter patienters tilfredshed, oplevelser og vurderinger af kontakten med sundhedsvæsenet. Spørgeskemaundersøgelser bidrager til at belyse den patientoplevede kvalitet i kiropraktorpraksis. Her på siden kan man finde information om den nationale undersøgelse af Patientoplevet Kvalitet i Kiropraktorpraksis (PoKK) 2023 og resultaterne af undersøgelsen.

nikkb