KviK udgiver ny vejledning i epikriser og korrespondancer

Den nuværende overenskomst fra 2021 indeholder et nyt krav om, at man også skal sende epikriser ved alle ukomplicerede forløb. Derudover skal man stadig sende epikriser ved f.eks. pakkeforløb, komplicerede forløb og henvisning fra egen læge. Vejledningen i epikriser og korrespondancemeddelelser med 3 tilhørende miniguides skal hjælpe kiropraktorerne i at sende flere epikriser af høj kvalitet. Vejledningen er udviklet af KviK og kvalificeret af praksis.

Hvad står der i vejledningen?

Vejledningen er delt op i tre overordnet kapitler – epikriser, korrespondancemeddelelser og billeddiagnostiske epikriser. For hvert afsnit bliver det gennemgået hvorfor, hvornår og hvordan? De vigtige pointer fremgår af de tre miniguides som repræsenterer de tre overordnede kapitler. 

Hvor finder du vejledningen?

Vejledningen og miniguides findes samlet på Kiropraktorernes Videnscenters hjemmeside under fanen Kvalitet (www.kiroviden.dk/kvalitet/epikriser). Har din klinik et ydernummer, vil du snart modtage vejledningen med posten, hvis den ikke allerede er nået frem. 

Du kan også møde KviK på de kommende roadshows, hvor vejledningen og miniguides kort vil blive præsenteret og du vil også kunne få et ekstra eksemplar med hjem. 

nikkb