Sentinel implementeres i kiropraktorpraksis

I overenskomsten 21 blev det besluttet, at kvalitetsarbejde i kiropraktorpraksis i højere grad skal understøttes og videreudvikles via data samt at IT-programmet Sentinel skal anvendes til det datadrevne kvalitetsarbejde. Sentinel er klar til implementering i praksis fra medio maj 2022.

Sentinel udvikles og drives af Sentinel-enheden, en enhed under sundhed.dk. På de regionale roadshows i maj og juni vil sundhed.dk og KviK fortælle meget mere om hvad Sentinel er og hvordan det implementeres. 

Sentinel – Kort fortalt

Sentinel installeres i dit journalsystem af systemleverandøren. Det fungerer som en forlængelse af dit journalsystem og indsamler de aftalte strukturerede data fra patientjournalen. 

Det primære formål med Sentinel er at give dig muligheden for at sikre dig et løbende overblik over behandlingen i din klinik. Dette sker ved visning af indsamlede og behandlede data i kvalitets- og benchmarkingrapporter. Rapporterne kan desuden understøtte læring og kvalitetsudvikling af behandlingen i din klinik og på tværs af klinikker. 

Det første kvalitetsprojekt i Sentinel er angivet i overenskomsten og omhandler diagnosekoder. Konkret betyder det, at der skal indsamles diagnosekoder i kiropraktorpraksis som præsenteres for klinikken i kvalitets- og benchmarkingrapporter. 

Support

Når Sentinel implementeres vil du kunne få løbende support fra både sundhed.dk og KviK, og du kan få vejledende materiale, der guider til både implementering og anvendelse.

nikkb