KViK i fællesmøde med andre kvalitetsenheder i praksissektoren

Onsdag 2. juni var kvalitetskonsulenterne fra KViK i København til et fællesmøde mellem kvalitetsenhederne i praksissektoren.

På mødet blev kvalitetsenhederne præsenteret for hinanden og drøftede kvalitetsarbejdet indenfor de forskellige fag i praksissektoren samt eventuelle muligheder for at samarbejde og udveksle erfaringer i fremtiden.

Marlene og Andreas fra KViK fortæller:

- Der var en rigtig god energi på mødet, hvor alle bidrog aktivt til dialog og vidensdeling.

- Det var tydeligt at vi alle kan lære noget af hinanden uanset i hvor lang tid vi har arbejdet med kvalitet, og at vi har en generel fælles holdning til, at kvalitetsarbejdet skal være klinisk relevant og mindst muligt indgribende i klinikerens daglige arbejde.

Mødet blev afholdt på initiativ af Dansk Kiropraktor Forening og KViK og blev afholdt hos DKF. På mødet deltog foruden repræsentanter for DKF og kvalitetskonsulenterne fra KViK også KiAP (almen praktiserende lægers kvalitetsenhed), eKVIS (praktiserende speciallægers kvalitetsenhed) og psykologerne, fysioterapeuterne og fodterapeuternes kvalitetsenheder.

Der var enighed om, at fremtidige møder er i alles interesse – KviK er vært ved næste møde, og det forventes afholdt i løbet af efteråret.

nikkb