Statistik

Udviklingen i afsendelse af epikriser og korrespondancer kan følges via statistik fra MedCom og Danske Regioner. Udviklingen er særligt relevant fordi Landsoverenskomst for kiropraktik 2021, §5, definerer at der skal sendes epikriser ved:

 • Komplicerede forløb
 • Efter henvisning fra egen læge
 • Ved viderehenvisning
 • Hvis patienten har været i pakkeforløb
 • Alle nye ukomplicerede forløb
 • Ved billeddiagnostiske undersøgelser

Her på siden publiceres to forskellige typer af statistik:

 • Statistik fra MedCom, der viser det aktuelle antal af afsendte epikriser og korrespondancer
 • Statistik fra KviK, der viser hvor stor en andel af epikriser der sendes, sammenholdt med det forventede antal. Statistikken fra KviK er opgjort på nationalt og regionalt niveau.

Det forventede antal afsendte epikriser opgøres ud fra summen af følgende anvendte ydelseskoder; 1015, 1040, 1041, 1050, 1051, 1060 og 1061.

 

STATISTIK FRA MEDCOM

MedCom fremstiller statistik til kiropraktorpraksis, med udgangspunkt i anvendte kommunikationsstandarder. Det omfatter kiropraktorepikriser, billeddiagnostiske epikriser, korrespondancemeddelelser, sygehushenvisninger og billeddiagnostiske henvisninger. MedCom fremstiller statistikken både på nationalt- og klinikniveau. Statistikken kan hentes herunder, men er også tilgængelig på MedComs hjemmeside.

MedCom får statistikken fra en VANS-leverandør, som der findes tre af i Danmark. En VANS-leverandør sørger for at kommunikationen fra deres kunde (f.eks. en kiropraktorklinik) bliver sendt til den rette modtager. Derudover står de for at sende statistik på kommunikationen til MedCom, som alene fremstiller statistikken. KviK kan ikke får data direkte fra en VANS-leverandør eller systemhus, men får data fra MedCom.

 

Billede1

MedComs statistik på nationalt niveau

Statistik fra før juni 2022 er ikke medtaget, da data fra MedCom ikke er retvisende. Der er forsat problemer med at få en retvisende PDF-version. Når problemet er løst, vil siden blive opdateret med nyeste statistik.

 

MedComs statistik på klinikniveau

Kommunikationsstatistik for hver klinik med et ydernummer, kan findes på MedComs hjemmeside.

KviK har bearbejdet MedCom’s kommunikationsstatistik på klinikniveau, for en mere overskuelig og læsevenlig præsentation af data. KviKs fremstilling af MedCom’s statistik er tilgængelig via links herunder:

Juni 2022

Juli 2022

August 2022

September 2022

Oktober 2022

November 2022

 

Du finder en vejledning til hvordan du henter din kliniks data i MedCom’s statistikdatabase HER

Hvis du har brug for en ordbog til kommunikationsstandarder og øvrige koder til kommunikation i kiropraktorpraksis kan den findes  HER  

 

Statistik fra KviK

Med udgangspunkt i data fra MedCom og Danske Regioner, samt et estimat for det forventede antal afsendte epikriser, har KviK udarbejdet en statistik for afsendte epikriser opgjort på nationalt og regionalt niveau. KviK udarbejder ny statistik ca. 3-4 gange om året.

De vigtigste pointer for november 2022

 • Der er i gennemsnit sendt 15,68 epikriser pr. lokationsnummer i november 2022.
 • Der er sendt 26,35% af det forventede antal epikriser i november 2022 (27,11% i juni 2022)
 • Der er 69 lokationsnumre (30%) som har sendt 0 epikriser i november 2022 (samme tal for oktober 2022).
 • I nogle tilfælde er kommunikationsstandarden ”speciallægeepikrise” anvendt. Den standard bør ikke anvendes af kiropraktorer.
 • Husk, at der skal skelnes mellem kiropraktorepikrise og en korrespondancemeddelelse. For hjælp kan du finde KviK’s vejledning i epikrise og korrespondancer HER

Pga. problemer med at få fremskaffet retvisende data fra MedCom er første statistikrapport først gældende fra november 2022. Rapporterne vil være tidsmæssigt forsinket pga. at data skal indhentes fra flere forskellige kilder.

November 2022

nikkb