Epikriser og korrespondancer i kiropraktorpraksis

I overenskomsten 2021 blev det besluttet, at der også skal sendes epikrise på alle ukomplicerede forløb med ydelseskoden 1015. Derudover skal der stadig sendes epikrise som tidligere f.eks. ved afslutning af pakkeforløb eller ved kompliceret patienter.

Det første år af overenskomsten er næsten gået, og status er at kiropraktorerne er begyndt at sende flere epikriser generelt, hvilket er en rigtig positiv udvikling, men der skal sendes endnu flere epikriser for at leve op til overenskomsten. Overenskomstens partner er enige om, at målet for denne overenskomst er, at der bliver sendt epikriser på alle forløb som beskrevet i overenskomstteksten. 

Data fra MedCom viser, at der i perioden fra januar 2021 til oktober 2021 er sket en stigning i antallet af epikriser sendt, på nationalt niveau, og at udviklingen var størst i foråret, hvorefter niveauet har været mere konstant. Niveauet for korrespondancemeddelelser har ikke ændret sig væsentligt i løbet af 2021. 

Statistik kommunikation i kiropraktorpraksis 2021.png

Sammenholdes tallene for afsendte epikriser med de ydelseskoder, hvor der i henhold til overenskomsten skal sendes en epikrise, så ses der også en stigning for 2021, med den største udvikling i foråret. Herefter er niveauet stagneret på omkring 13-14%. Det vil sige, at der bliver sendt 13-14% af de epikriser, som der burde sendes for at kiropraktorerne lever op til overenskomsten. 

Epikriser sendt i procent ift. ydelser.png

Budskabet er derfor klart, der skal sendes endnu flere epikriser.

KviK arbejder med en række værktøjer og understøttende tiltag, som skal gøre afsendelse af epikriser så tidsbesparende som muligt og som samtidig skal understøtte en ensartet tilgang til det at afsende epikriser og korrespondancer. Det første produkt som bliver klar til kiropraktorpraksis i løbet af april 2022 er en vejledning i epikriser og korrespondancer, samt tilhørende miniguides, der kan placeres på skrivebordet, i skuffen eller lign. Vejledningen bidrager både med beskrivelser, begrundelser og konkrete anvisninger.

Med afsæt i vejledningen, arbejder KviK med skabeloner til epikriser og korrespondancer, der bidrager med struktur og forslag til indhold ved en lang række forskellige epikriser og korrespondancer. Skabelonerne skal både være tidsbesparende for kiropraktoren, samt bidrage til en ensartet kommunikation på tværs. Skabelonerne forventes at være klar til praksis i løbet af maj.

Vejledningen og miniguides vil være første tiltag som skal hjælpe kiropraktorerne. KviK forventer at kunne tilbyde kurser og roadshows i samarbejde med efteruddannelsesenheden og et modul på Faglig Kongres til november. Derudover arbejder KviK på løbende at indsamle cases således at vejledningen, miniguides og skabelonerne vil blive understøttet af konkrete eksempler fra praksis. 

 

 Ved hvilke patientforløb skal der sendes en epikrise?
  • Når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats påkrævet.
  • Når patienten har haft et længerevarende funktionsbegrænsende sygdomsforløb, især hvor patienten er sygemeldt.
  • Når patienten er henvist fra egen læge.
  • Når patienten er henvist til anden sygehusafdeling og/eller afsluttes med anbefaling af, at behandling videreføres i andet regi.
  • Når patienter har været i behandling under speciale 64
  • Alle nye ukomplicerede patientforløb i øvrigt (ydelsesnummer 1015
nikkb