Kodekonklusioner

I praksis kan der nogle gange opstå tvivl om valg af diagnosekode. Konkrete situationer hvor vejledninger og kodekort ikke alene kan afgøre, hvilken diagnosekode der er mest korrekt at anvende, vil kræve en faglig konsensus.

Med det udgangspunkt vil der blive udviklet kodekonklusioner, der kan hjælpe kiropraktorerne til ensartet og faglig korrekt diagnosekodning.

Hvis man kommer i tvivl om valg af diagnosekode i den kliniske hverdag, kan man sende en kort beskrivelse af casen til KviK, så vil behovet for kodekonklusioner på området blive vurderet løbende. Tak for hjælpen.

Skriv til kvik@kiroviden.sdu.dk

nikkb