Styrk din mentale sundhed - det smitter (Gentagelse)

Forebyg følelsesmæssig overbelastning i dit arbejde med patienter.
Dette kursusforløb giver dig indblik og træning i metoder, som styrker dit mentale beredskab, så du stadig har energi når arbejdsdagen slutter, og bevarer glæden ved dit arbejde.
Forløbet består af to dele. Første del er 3 selvstændige webinarer og anden del, et weekendkursus med efterfølgende mulighed for sparring.
Deltagelse i anden del af forløbet forudsætter, at man har deltaget på webinarerne.

Dato & tid

tirsdag den 24. maj 2022
Kl. 19.00-20.30

onsdag den 8. juni 2022
Kl. 19.00-20.30

onsdag den 22. juni 2022
Kl. 19.00-20.30

lørdag den 10. september 2022
Kl. 10.00-21.00

søndag den 11. september 2022
Kl. 08.00-15.00

onsdag den 30. november 2022
Kl. 19.00-21.00

Sted

Online / Comwell Kongebrogaarden, Kongebrovej 63, 5500 Middelfart

Pris

Kursuspris
1250

Kurset består af 3 webinarer med mulighed for tilvalg af et efterfølgende weekendkursus.

Prisen ovenfor på kr. 1250,- er for webinarerne alene, mens weekendkurset inkl. forplejning og overnatning koster yderligere kr. 4200,-

Husk at tilvælge weekendkurset under Lørdag den 10. september ved tilmelding, hvis du ønsker at deltage i det også.

Sidste tilmelding: tirsdag den 19. april 2022.

BESKRIVELSE AF KURSET

Kurset gør dig klogere på, hvordan du påvirkes i din hverdag med patienter - hvad styrker dig, og hvad dræner dig? Og hvordan du kan bruge og lade dine ressourcer op til fordel for dig selv, dine patienter og kollegerne på klinikken.

Du lærer at genkende tegn på begyndende mistrivsel – fx en tung fornemmelse i kroppen, en følelse af utilstrækkelighed og måske irritation eller vrede.

Når du bliver mere bevidst om dine egne styrker og ressourcer, kan du endnu bedre passe på dit eget mentale helbred, og bevare den motivation og energi som er vigtig, når du arbejder med mennesker. Det kan være med til at sikre dig et langt og givende arbejdsliv inden for dit fag.

Kurset giver konkret viden, praktiske værktøjer og metoder, der styrker og støtter den mentale sundhed i hverdagen, både individuelt og kollektivt.

DELTAGERPROFIL

Kiropraktorer og klinikpersonale.

Netværk og relationer er vigtige elementer i at have et godt mentalt helbred, og det er en vej til at undgå, at den enkelte går med sine udfordringer alene – for længe. Derfor kan kolleger med fordel deltage i kurset sammen og få et ekstra stort udbytte af forløbet.

UDBYTTE

 • Mere energi ved dagens slutning
 • Fortrolighed med egne ressourcer
 • Skærpet bevidsthed om potentiale og begrænsninger
 • Glæde og robusthed
 • Tyngde i eget ståsted
 • Kollektiv bevidsthed om mentale styrker på arbejdspladsen

FORM

Digitalt kursus og eventuelt weekendkursus.

SPROG

Kurset afholdes på dansk

KOMPENSATION

Kurset udløser IKKE kompensation

KURSUSLEDER

Anette Ravn Nørregaard

MAX ANTAL DELTAGERE

Ubegrænset til webinarerne, men max 20 deltagere på weekendkurset

FORPLEJNING OG OVERNATNING UNDER WEEKENDINTERNATET

Kursusprisen er inkl. overnatning og forplejning under hele internatet.

INDHOLD

DEL 1

Første del af kursusforløbet består af tre selvstændige webinarer - der sammen med resten af kursusforløbet er forbundet med en gennemgående rød tråd.

I første webinar bliver du introduceret til de 24 karakterstyrker, og du lærer hvordan du, med styrkerne som en integreret del af din hverdag, kan bevare en god energi.
Det handler om energi - og viden om hvad der styrker os.
Med viden, og bevidst brug af styrker, får vi mulighed for at have et klart fokus, således at det der fungerer, ikke er tilfældigt, men et stærkt fundament i, at have det godt.
Webinaret afholdes af Mads Bab fra Gnist.com og Anne-Lene Nielsen
Læs mere om Mads Bab på Gnist.com

I andet webinar får du indsigt i, og bliver klogere på, de faktorer der spiller en rolle i trivsel. Trivsels selvstændige faktorer.
Her vil du bla. stifte bekendtskab med PERMA modellen.
PERMA står for: Positive emotioner, Engagement, Relationer, Mening og At lykkes.
Vi kigger på, hvad mental robusthed er for en størrelse - og hvad du helt praktisk kan gøre for at styrke den.
Webinaret holdes af Anne-Lene Nielsen

I tredje webinar handler det om kommunikationsformer, kultur og adfærd - og om tanker og følelsernes rolle i vores mentale sundhed.
Hvilken rolle og betydning har det i vores hverdag med patienter, kolleger og i vores relationer i øvrigt.
Du får indsigt i og bliver klogere på dig selv, og dine omgivelser - og vil gå fra webinaret med stof til eftertanke og en oplevelse af ahá.
Du møder her Rikke Østergaard der underviser sammen med Anne-Lene Nielsen.
Læs mere om Rikke Østergaard på Rikkeostergaard.com

Formidlingen i webinarerne sigter på at være ligeligt fordelt mellem vidensformidling og deltagerinvolverende aktiviteter.

DEL 2

Projektets anden del, startes af et to dages internat. Her handler det om, i rammen af de selvstændige trivselsfaktorer, helt konkret at omsætte den viden og de redskaber du fik på webinarerne, så de skræddersyes til dig og din hverdag.
Vi bruger situationer og historier fra hverdagen - og internatet folder således emnerne ud i praksis og binder en rød tråd omkring - så du oplever og føler dig klædt på til at tage værktøjerne med hjem og implementere dem.

I en periode af 12 uger efter internatet, vil der følges op med erfaringsudveksling og refleksion i grupper herunder mindst to sparringsseancer under supervision af underviser Anne-Lene Nielsen.

Ingen afslutning uden fejring. Efter 12 uger afsluttes forløbet. Dette markeres selvfølgelig med en festlig virtuel fælles afslutning.

Kursusforløbet “Styrk din mentale sundhed - det smitter”, er det første af sin slags. Projektet er støttet af Velliv foreningen.
Projektet udfoldes i et samarbejde mellem Anne-Lene Nielsen, Kiropraktorernes Videnscenter og eksterne samarbejdspartnere.

tirsdag den 24. maj 2022
19.00 - 20.30
Første webinar
19.00 - 20.29
Styrk det der styrker

Ny viden: 1,5

onsdag den 8. juni 2022
19.00 - 20.30
Andet webinar
19.00 - 20.30
Trivsels selvstændige faktorer

Ny viden: 1,5

onsdag den 22. juni 2022
19.00 - 20.30
Tredje webinar
19.00 - 20.30
Emotionel smitte

Ny viden: 1,5

lørdag den 10. september 2022
10.00 - 21.00
Weekendkursus - dag 1
10.00 - 21.00
Weekendkursus - dag 1

Ny viden: 12,0

Pris: 4200.00
søndag den 11. september 2022
08.00 - 15.00
Weekendkursus - dag 2
09.00 - 15.00
Weekendkursus - dag 2

Ny viden: 8,0

onsdag den 30. november 2022
19.00 - 21.00
Virtuel afslutning
09.00 - 15.00
Virtuel afslutning

Anne-Lene Nielsen

Kiropraktor
Sundkiropraktor.dk
Læs mere

Webinarerne er online, mens weekendinternatet i september afholdes på Comwell Kongebrogaarden, Kongebrovej 63, 5500 Middelfart

Overnatning er obligatorisk og inkluderet i prisen for internatet sammen med forplejning.

Husk at tilvælge weekendkurset under Lørdag den 10. september ved tilmelding, hvis du ønsker at deltage i det også.

Sted

Online / Comwell Kongebrogaarden, Kongebrovej 63, 5500 Middelfart

BESKRIVELSE AF KURSET

Kurset gør dig klogere på, hvordan du påvirkes i din hverdag med patienter - hvad styrker dig, og hvad dræner dig? Og hvordan du kan bruge og lade dine ressourcer op til fordel for dig selv, dine patienter og kollegerne på klinikken.

Du lærer at genkende tegn på begyndende mistrivsel – fx en tung fornemmelse i kroppen, en følelse af utilstrækkelighed og måske irritation eller vrede.

Når du bliver mere bevidst om dine egne styrker og ressourcer, kan du endnu bedre passe på dit eget mentale helbred, og bevare den motivation og energi som er vigtig, når du arbejder med mennesker. Det kan være med til at sikre dig et langt og givende arbejdsliv inden for dit fag.

Kurset giver konkret viden, praktiske værktøjer og metoder, der styrker og støtter den mentale sundhed i hverdagen, både individuelt og kollektivt.

DELTAGERPROFIL

Kiropraktorer og klinikpersonale.

Netværk og relationer er vigtige elementer i at have et godt mentalt helbred, og det er en vej til at undgå, at den enkelte går med sine udfordringer alene – for længe. Derfor kan kolleger med fordel deltage i kurset sammen og få et ekstra stort udbytte af forløbet.

UDBYTTE

 • Mere energi ved dagens slutning
 • Fortrolighed med egne ressourcer
 • Skærpet bevidsthed om potentiale og begrænsninger
 • Glæde og robusthed
 • Tyngde i eget ståsted
 • Kollektiv bevidsthed om mentale styrker på arbejdspladsen

FORM

Digitalt kursus og eventuelt weekendkursus.

SPROG

Kurset afholdes på dansk

KOMPENSATION

Kurset udløser IKKE kompensation

KURSUSLEDER

Anette Ravn Nørregaard

MAX ANTAL DELTAGERE

Ubegrænset til webinarerne, men max 20 deltagere på weekendkurset

FORPLEJNING OG OVERNATNING UNDER WEEKENDINTERNATET

Kursusprisen er inkl. overnatning og forplejning under hele internatet.

INDHOLD

DEL 1

Første del af kursusforløbet består af tre selvstændige webinarer - der sammen med resten af kursusforløbet er forbundet med en gennemgående rød tråd.

I første webinar bliver du introduceret til de 24 karakterstyrker, og du lærer hvordan du, med styrkerne som en integreret del af din hverdag, kan bevare en god energi.
Det handler om energi - og viden om hvad der styrker os.
Med viden, og bevidst brug af styrker, får vi mulighed for at have et klart fokus, således at det der fungerer, ikke er tilfældigt, men et stærkt fundament i, at have det godt.
Webinaret afholdes af Mads Bab fra Gnist.com og Anne-Lene Nielsen
Læs mere om Mads Bab på Gnist.com

I andet webinar får du indsigt i, og bliver klogere på, de faktorer der spiller en rolle i trivsel. Trivsels selvstændige faktorer.
Her vil du bla. stifte bekendtskab med PERMA modellen.
PERMA står for: Positive emotioner, Engagement, Relationer, Mening og At lykkes.
Vi kigger på, hvad mental robusthed er for en størrelse - og hvad du helt praktisk kan gøre for at styrke den.
Webinaret holdes af Anne-Lene Nielsen

I tredje webinar handler det om kommunikationsformer, kultur og adfærd - og om tanker og følelsernes rolle i vores mentale sundhed.
Hvilken rolle og betydning har det i vores hverdag med patienter, kolleger og i vores relationer i øvrigt.
Du får indsigt i og bliver klogere på dig selv, og dine omgivelser - og vil gå fra webinaret med stof til eftertanke og en oplevelse af ahá.
Du møder her Rikke Østergaard der underviser sammen med Anne-Lene Nielsen.
Læs mere om Rikke Østergaard på Rikkeostergaard.com

Formidlingen i webinarerne sigter på at være ligeligt fordelt mellem vidensformidling og deltagerinvolverende aktiviteter.

DEL 2

Projektets anden del, startes af et to dages internat. Her handler det om, i rammen af de selvstændige trivselsfaktorer, helt konkret at omsætte den viden og de redskaber du fik på webinarerne, så de skræddersyes til dig og din hverdag.
Vi bruger situationer og historier fra hverdagen - og internatet folder således emnerne ud i praksis og binder en rød tråd omkring - så du oplever og føler dig klædt på til at tage værktøjerne med hjem og implementere dem.

I en periode af 12 uger efter internatet, vil der følges op med erfaringsudveksling og refleksion i grupper herunder mindst to sparringsseancer under supervision af underviser Anne-Lene Nielsen.

Ingen afslutning uden fejring. Efter 12 uger afsluttes forløbet. Dette markeres selvfølgelig med en festlig virtuel fælles afslutning.

Kursusforløbet “Styrk din mentale sundhed - det smitter”, er det første af sin slags. Projektet er støttet af Velliv foreningen.
Projektet udfoldes i et samarbejde mellem Anne-Lene Nielsen, Kiropraktorernes Videnscenter og eksterne samarbejdspartnere.

tirsdag den 24. maj 2022
19.00 - 20.30
Første webinar
19.00 - 20.29
Styrk det der styrker

Ny viden: 1,5

onsdag den 8. juni 2022
19.00 - 20.30
Andet webinar
19.00 - 20.30
Trivsels selvstændige faktorer

Ny viden: 1,5

onsdag den 22. juni 2022
19.00 - 20.30
Tredje webinar
19.00 - 20.30
Emotionel smitte

Ny viden: 1,5

lørdag den 10. september 2022
10.00 - 21.00
Weekendkursus - dag 1
10.00 - 21.00
Weekendkursus - dag 1

Ny viden: 12,0

Pris: 4200.00
søndag den 11. september 2022
08.00 - 15.00
Weekendkursus - dag 2
09.00 - 15.00
Weekendkursus - dag 2

Ny viden: 8,0

onsdag den 30. november 2022
19.00 - 21.00
Virtuel afslutning
09.00 - 15.00
Virtuel afslutning

Anne-Lene Nielsen

Kiropraktor
Sundkiropraktor.dk
Læs mere

Webinarerne er online, mens weekendinternatet i september afholdes på Comwell Kongebrogaarden, Kongebrovej 63, 5500 Middelfart

Overnatning er obligatorisk og inkluderet i prisen for internatet sammen med forplejning.

Husk at tilvælge weekendkurset under Lørdag den 10. september ved tilmelding, hvis du ønsker at deltage i det også.

Sted

Online / Comwell Kongebrogaarden, Kongebrovej 63, 5500 Middelfart

nikkb