WFC Reading List

World Federation of Chiropractic (WFC) har lanceret en liste med anbefalede artikler for kiropraktorer, der gerne vil holde sig rimeligt opdaterede med den nyeste viden, men dårligt har tid til at foretage større litteratursøgninger selv.

Listen er inddelt i godt 20 emner, hvor anerkendte forskere har udvalgt en række anbefalelsesværdige artikler.

The World Federation of Chiropractic (WFC) has released a list of recommended items for chiropractors who want to stay reasonably updated on the latest knowledge, but little time to make major literature searches themselves.

The list is divided into over 20 subjects in which renowned scientists have selected a number of commendable articles.

Gå til/go to WFC's suggested reading list

nikkb