Kliniske Retningslinjer

Kliniske retningslinjer og vejledninger bliver i disse år udarbejdet i stort tal.

Formålet med dem er at sikre en ensartet behandling af højeste faglige kvalitet, uanset hvor i landet patienten befinder sig og hvilken sundhedsfaglig person vedkommende henvender sig til. Basis for hver enkelt retninglinje er videnskabelig evidens og bedste praksis på området.

DSK står bag flere publikationer af vejledninger, men har været med i udarbejdelsen af Nationale kliniske retningslinjer (NRK) under Sundhedsstyrelsen med stor relevans for de praktiserende kiropraktorer, og nogle af dem bliver til med kiropraktorer centralt placeret i udarbejdelsen af anbefalingerne.

De mest interessante har vi linket direkte til nedenfor, sammen med et alment link til NRK, hvor der er adgang til de øvrige udgivelser samt information om igangværende og kommende projekter.

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hovedpinesygdomme, som medfører nedsat funktionsevne
Sundhedsstyrelsen har for nylig offentliggjort en række anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hovedpinesygdomme, som medfører nedsat funktionsevne. Læs anbefalingerne ved at klikke her:
Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hovedpinesygdomme

Behandling af lumbal spinalstenose
Sundhedsstyrelsen anbefaler blandt andet, at patienter kan tilbydes en pladsskabende operation (dekompression af spinalkanalen), hvis symptomerne bliver for invaliderende samt tilbud om træning under vejledning.
Hent de kliniske retningslinjer
Hent Quick Guide

Ikke-kirurgisk behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter
Retningslinjen anbefaler, at patienter med nyopståede uspecifikke nakkesmerter altid får information og rådgivning om sygdommen. En tryghedsskabende information om sygdommens forløb, prognose samt faresignaler bør være gennemgående. Derudover bør patienten opfordres til at opretholde normal fysisk aktivitet.
Bestil pdf-version af Retningslinjen
Hent Quick Guide

Ikke-kirurgisk behandling af hofteartrose (slidgigt i hoften) og genoptræning efter total hoftealloplastik (THA)
National Klinisk Retningslinje der indeholder fem anbefalinger vedrørende patienter med hofteartrose og tre anbefalinger for genoptræning efter THA – operation med indsætning af kunstigt hofteled.
Hent de kliniske retningslinjer
Hent Quick Guide

Behandling af nyopståede lænderygsmerter
Anbefalingerne er bl. a. at opfordre patienten til at fortsætte sit daglige liv på trods af smerterne, at tilbyde patienterne individuelt tilpasset patientuddannelse for at give denne mere viden og bedre forståelse for smerterne og at tilbyde fysisk træning
Hent de kliniske retningslinjer
Hent Quick Guide

Ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati)
Anbefalingerne er bl.a. at opfordre patienten til normal fysisk aktivitet, tilbyde superviseret øvelsesterapi, retningsspecifikke øvelser eller øvelser til træning af neuromoskulær kontrol samt at tilbyde manuelle ledmobiliserende teknikker.
Hent de kliniske retningslinjer
Hent Quick Guide

Behandling af udstrålende smerter fra nakken (cervikal radikulopati)
Ikke-kirurgisk behandlingesmuligheder ved nyopstået rodpåvirkning i nakken med udstrålende symptomer til armen.
Hent de kliniske retningslinjer
Hent Quick Guide

Lumbal nerverodspåvirkning
Undersøgelse og behandling med udgangspunkt i kiropraktorpraksis (Udarbejdet i samarbejde med DSKKB)
Hent de kliniske retningslinjer
Hent fakta-ark med en kort oversigt

Smerter i bevægeapparatet
Udredning og behandling/­rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet
Hent de kliniske retningslinjer
Hent Quick guide

Udvalgte skulderlidelser
Indeholdende en række anbefalinger for diagnoserne impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk rotator cuff-ruptur, herunder 

  • den diagnostiske værdi af kliniske tests og billeddannende undersøgelser
  • effekten af forskellige træningsmetoder og behandlingslængde overfor andre ikke-kirurgiske behandlinger
  • effekten af træning overfor kirurgi
    Hent de kliniske retningslinjer
    Hent Quick guide

Billeddiagnostiske retningslinjer
Billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet (Udarbejdet i samarbejde med DKF)
Hent de kliniske retningslinjer

Knæartrose
Herunder diagnistik såvel som kirurgisk og konservativ behandling
Hent de kliniske retningslinjer

Nakkebesvær (BEMÆRK: NKR er ved at udarbejde retningslinjer vedr. "Nakkesmerter med udstråling til armen" til planlagt udgivelse i maj 2015)
Kliniske retningslinjer for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær og -smerter (Udarbejdet af Danske Fysioterapeuter)
Hent de kliniske retningslinjer
Hent kort version

Øvrige gældende og kommende retningslinjer
Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR)

nikkb