Kiropraktorfonden

Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse, også kaldet Kiropraktorfonden, uddeler midler til forskningsprojekter inden for kiropraktik og klinisk biomekanik samt midler til efteruddannelse og kvalitetsudviklingsprojekter i kiropraktorpraksis. Midlerne kan søges af kiropraktorer og andre, der beskæftiger sig med forskning og kvalitetsudvikling inden for dette område.

Ansøgningsfristerne er hvert år 1. marts og 1. september. Der holdes møde i fonden i henholdsvis april og oktober, hvor indkomne ansøgninger behandles.

Kiropraktorfonden medfinansierer ligeledes ph.d.-uddannelsesstillinger og professorater samt tilvejebringer finansieringen til Kiropraktorernes Videnscenter via midler fra kiropraktorerne og Regionernes Lønnings- og Takstnævn i fællesskab.

Du kan læse om ansøgningsfrister og m.m. om Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse (Kiropraktorfonden) HER

nikkb