Forskningshandlingsplan

Kiropraktorernes Videnscenter er stolt af at præsentere ’Connecting with the patient’, den 4. udgave af vores forskningsstrategi, som gælder for perioden 2018-2022. ’Connecting with the patient’ vil styrke Kiropraktorernes Videnscenters position som et internationalt center for forskning, kvalitetssikring og kommunikation af viden inden for kiropraktik erhverv. Det bygger på og udvider de områder, hvor Kiropraktorernes Videnscenter har leveret forskning af høj kvalitet i mange år. For første gang er forskningsstrategien blevet digitaliseret og udført som en dynamisk strategi, der skal opdateres årligt.

Forskningen på Kiropraktorernes Videnscenter er mere levende end nogensinde, og vi vil fortsætte med at bidrage med ny viden inden for muskel-skeletområdet ved at fokusere på at løse specifikke udfordringer på både patient- og samfundsniveau. Patienter med muskuloskeletale problemer oplever at deres problemer udvikler sig på forskellige måder, derfor fortsætter vi vores arbejde med at etablere tilpassede interventioner baseret på ny viden.

Vi har brug for mere viden om kiropraktorpraksis og om patienter med muskuloskeletale tilstande, for at kunne optimere evidensbaseret kiropraktorpraksis i det danske sundhedsvæsen. Men vi skal også forstå hvilke betingelser, der skal være til stede, for at kiropraktorerne kan implementere nye koncepter og metoder på den bedste måde. Derfor øger vi med denne forskningsstrategi vores vægt på praksisbaseret forskning gennem Kiropraktorernes Videnscenters netværk af kiropraktiske forskningsklinikker.

Vi vil fokusere på implementeringsforskning. Hvordan udvikler og forankrer vi ny viden og metoder til fremme af systematisk anvendelse af forskningsresultater yderligere i daglig klinisk praksis, og hvilke forhindringer er der? På NIKKB har vores forskning altid søgt at forstå muskuloskeletale sygdomme og deres livslange udvikling. Dette gælder stadig. Vi vil fortsætte med at studere den kliniske udvikling for at opnå indsigt, der er nyttig og praktisk for forebyggelse og behandling. Nærmere oplysninger om disse tre forskningsfokusområder findes i forskningsstrategien.

Vi vil bevare og styrke vores eksisterende forskningssamarbejde samt etablere nye, både inden for og uden for Danmark. Placeringen af det nye europæiske forskningscenter ECCRE (European Chiropractic Center for Research Excellence) på Kiropraktorernes Videnscenter i 2016 har åbnet spændende muligheder for at udvide samarbejdet på tværs af grænserne inden for vores profession.

Med ’Connecting with the patient’ forpligter vi os til at fortsætte den stærke tradition for at gennemføre klinisk relevant forskning hos Kiropraktorernes Videnscenter i samarbejde med vores partnere med det formål at fremme den kiropraktiske profession og i sidste ende forbedre sundhed og velvære hos mennesker med muskuloskeletale sygdomme.

Siden Kiropraktorernes Videnscenter blev stiftet som NIKKB i 1991 har vores forskere udgivet mere end 300 artikler, kapitler i bøger og rapporter, og instituttet har en sund infrastruktur. Kiropraktorernes Videnscenter er godt integreret i de fysiske omgivelser nær Institut for Idræt og Klinisk Biomekanik, og dette naboskab har fremmet tværfagligt samarbejde med forskere i muskel- og skeletbesvær på Syddansk Universitet, samtidig med at Kiropraktorernes Videnscenter har bevaret sin uafhængighed.

Støtten fra Dansk Kiropraktor Forening og de danske regioner har givet den stabilitet og kontinuitet, der er nødvendig for, at Kiropraktorernes Videnscenter kan opfylde sin rolle. Vi er meget taknemmelige for deres kontinuerlige støtte. ’Connecting with the patient’ kan downloades gratis i en web-udgave HER .

God læsning.

Henrik Wulff Christensen
Direktør og forskningsleder på Kiropraktorernes Videnscenter

nikkb