Masterclass i Muskuloskeletal Ultralyd

Masterclass i Muskuloskeletal Ultralyd er et uddannelsesforløb Kiropraktorernes Videnscenter har udbudt i over 10 år.

Målet med masterclassen er at give kiropraktorer med interesse indenfor muskuloskeletal ultralyd kompetencer til at kunne anvende ultralyd til at diagnosticere tilstande i bevægeapparatet. Forløbet giver titlen EFSUMB level 1, og betyder at man har opnået kompetencer indenfor muskuloskeletal ultralyd og kan scanne og diagnosticere de mest almindelige problemstillinger i bevægeapparatet.

Der stræbes efter at deltagerne i masterclassen opnår følgende overordnede kompetencer:

  • At kunne udføre almindelige muskuloskeletal ultralydsundersøgelser (skulder, albue, håndled/hånd, hofte, ankel/fod og muskler) systematisk, præcist og sikkert.
  • At kende retningslinjer for dokumentation og kunne beskrivelse sine undersøgelsesfund.
  • At kende det normale udseende af muskuloskeletale strukturer og normale fund med ultralyd.
  • At kunne diagnosticere de mest almindelige patologiske tilstande via ultralyd med særligt fokus på degenerative og traumatiske patologier.
  • At kunne genkende og reagere på når der er behov for second opion af en kollega eller henvisning til andre billeddiagnostiske modaliteter.

Som en del af kiropraktorernes overenskomst kan klinikker med ydernummer bruge ultralydsydelserne (2030 og 2031) og få tilskud via den offentlige sygesikring, hvis man har erhvervet sig EFSUMB level 1.

Kravene for at opnå EFSUMB level 1 kan læses HER.

 

Hvad er EFSUMB

EFSUMB (Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology) er en europæisk organisation, som har til opgave at udvikle og udbrede viden, forskning og erfaring indenfor ultralyd. EFSUMB har udgivet minimumskrav for erhvervelse af EFSUMB level 1 i muskuloskeletal ultralyd. Kravene danner rammer for hvad der gennemgås i masterclassen og medfører, at hvis man gennemfører masterclassen vil man opnå titlen.

 

Modulernes opbygning

Modulerne består af 6 separate kursusdage, fordelt på 5 undervisningsdage og en afsluttende supervision på 6. dag. Diplomet for masterclassen fås når alle 6 moduler er gennemført og med bestået afsluttende supervision til sidst.

Modulerne vil bestå af en kombination af teori og cases og praktiske øvelser.

Modulerne kan kun tages som ét sammenhængende forløb i en fastlagt rækkefølge.

Det forventes at deltageren udfører 200 superviserede scanninger over de 6 undervisningsgange og 100 scanninger i egen klinik for at kunne bestå. De 100 scanninger som skal udføres i egen klinik skal beskrives som cases der registreres og superviseres i en logbog.

Træningskrav for at erhverve sig EFSUMB level 1 og for at beholde det kan læses HER.

Samlet set vil hele masterclassen være normeret til 6 ETCS-point svarende til 165 timer. Timerne indikerer belastningen og er relative ift. den faktiske arbejdsbyrde. Timerne er fordelt på følgende måde:

  • 42 timer – undervisning
  • 50 timer – ultralydsscanning i egen klinik
  • 73 timer – selvstudie og caseforberedelse.

 

Forudsætning

For at kunne deltage på Masterclass i Muskuloskeletal Ultralyd er det nødvendigt, at deltageren har basal viden om ultralyd på plads. Det anbefales at deltagerne tager DUDS’ kursus i muskuloskeletal ultralydsskanning inden opstart på forløbet. Tilsvarende kurser kan også godkendes efter nærmere aftale.

Det er et krav, at man som deltager enten har adgang til en ultralydsscanner i egen praksis eller anskaffer sig dette kort efter kursusstart.

Har man ikke en ultralydsscanner, men går med overvejelser om at investere i en, kan man kontakte Kiropraktorernes Videnscenter for vejledning.

 

Dato for modulerne

Modul 1 og 2: 26. – 27. oktober 2022

Modul 3: 25. november 2022

Modul 4: 11. januar 2023

Modul 5: 2. marts 2023

Modul 6: 12. april 2023

 

KONTAKT OS

Har man spørgsmål, kan man kontakte Kiropraktorernes Videnscenter på efteruddannelse@kiroviden.sdu.dk.

nikkb