FAQ - Billeddiagnostik

Konsulentservice

Ja. Klaus Doktor kan kontakte i træffetiden onsdag fra 9-15. Øvrige dage kan han i hastesager kontaktes. Se mere herom under Kontaktinformation i menuen.

Ja. Det er gratis at benytte røntgenkonsulenten for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening.

Fysikerordning

Ja. Benyttelse af fysikerodningen foregår på baggrund af indgået kontrakt om røntgenfysisk tilsyn. Kontakt administrativ medarbejder Marlene Witt for yderligere information.

Den ansvarlige fysiker Peter Grøn kontaktes via sekretær Marlene Witt. Se mere herom under 'KirPACS' i menuen.

Det kan du hente her

Der har været en række spørgsmål vedr. anskaffelse og brug af testfantom til konstanskontrol af digitale røntgenanlæg. En række klinikker råder allerede i dag over et testfantom, der dog er beregnet til kontrol af analoge røntgenanlæg. Det er dog Kiropraktorernes Videnscenters vurdering, at dette er tilfredsstillende til konstanskontrol af digitale røntgenanlæg, da der her er tale om relative målinger og ikke måling af absolutte værdier. Vi har netop opdateret beskrivelsen af konstanskontrollen (8.2.d) i kvalitetshåndbogen. Ændringen går på placeringen af fantomet, dvs. at der skal blændes ind til et defineret format afhængig af, hvilket fantom man benytter.

Kiropraktorernes Videnscenter har fremsendt information til Sundhedsstyrelsen vedr. vores fremgangsmåde for konstanskontrol via KirPACS. Sundhedsstyrelsen har nu godkendt den af Kiropraktorernes Videnscenters beskrevne fremgangsmåde.
Sundhedsstyrelsen vil i begyndelsen spørge til dokumentation (det udfyldte skema fra Kiropraktorernes Videnscenter) når de kommer på besigtigelse hos klinikkerne. Kiropraktorernes Videnscenter sørger for at sende en kopi af det udfyldte skema til klinikkerne med jævne mellemrum. I skal derfor fremvise det sidst modtagne skema fra Kiropraktorernes Videnscenter, når Sundhedsstyrelsen kommer på besøg i jeres klinik næste gang. Såfremt Sundhedsstyrelsen måtte ønske et nyere skema vil Kiropraktorernes Videnscenter fremsende dette til Sundhedsstyrelsen på jeres opfordring.

Kravet om kontrol af de diagnostiske monitorer har været i lovgivningen siden 1. maj 2000, hvor bekendtgørelsen om brugen af røntgenanlæg til diagnostisk brug trådte i kraft. Det har dog ikke været håndhævet fra Sundhedsstyrelsens side før for ca. to år siden. Da Kiropraktorernes Videnscenter oplevede at Sundhedsstyrelsen stillede krav om kontrol af monitorerne i forbindelse med deres besøg, blev det en fast del af statuskontrollerne.

Ja. Såfremt den maksimale spænding på røntgenanlæget ikke overstiger 110 kV skal tykkelsen (blyækvivalent) på forklæderne være mindst 0,25 mm bly.
Hvis spændingen på røntgenanlægget overstiger 110 kV skal tykkelsen være mindst 0,35 mm.

Ovenstående værdier for rørspændingen er den maksimale, som røntgenanlægget kan levere, ikke den maksimale, som benyttes.

Kravene til konstanskontrol af røntgendiagnostikanlæg er i Danmark anderledes end de fx er i Tyskland. Dette betyder, at hvis man som klinik køber et testfantom, som efter firmaets specifikationer er designet til konstanskontroller af digitale røntgendiagnostikanlæg, kan man ikke være sikker på, at det kan benyttes i Danmark. Et konkret eksempel er, at det spatiale opløsning (stregfantom) ikke er en del af konstanstesten i Tyskland, hvorimod dette er tilfældet i Danmark.

For at udgå fejlkøb, anbefales det klinikkerne at tage kontakt til den ansvarlige fysiker, før man afgiver bestilling på et testfantom. Alternativt, så skal man som klinik sikre sig, at det firma man handler med vil tage fantomet retur, såfremt det ikke lever op til kravene til konstanskontroller af digitale røntgendiagnostikanlæg i Danmark.

KirPACS

Du logger altid på KirPACS via vores login-knap, som findes overalt på Kiropraktorernes Videnscenters hjemmeside. Så ved du altid, at du kommer korrekt ind på systemet.

Ja. Vi har udarbejdet en grundig brugermanual, hvor du kan få svar på en lang række tekniske spørgsmål. Hent brugermanualen her .

En DBox er et stykke software, der skal installeres på en PC på klinikken, hvis man vil se billeder fra andre KirPACS abonnenter og også have mulighed for at uploade CD’rom fra sygehuse – hvis man ikke har en DBox, kan man kun se billeder fra andre klinikker.

Det er desværre ikke muligt at installere en DBox på en Mac.

Ja. Den er netop opdateret - hent installationsmanual for leverandører her.

Ja. Hvis ens computer har det nødvendige hardware og software. KirPACS tillader, at man kan brænde fra brugerfladen.

Røntgenbeskrivelser: Det er muligt at få en ”second opinion” af røntgenoptagelser udført i kiropraktorpraksis, via to underleverandører. det er danske speciallæger i radiologi, der udfører beskrivelserne. Ifølge overenskomsten er det vederlagsfrit at få foretaget en radiologisk vurdering af klinikkens billeder. Den vederlagsfri ordning omfatter maximalt 10% af klinikkens røntgenoptagelser.

Ja. Vi garanterer, at der altid er plads til alle billeder.

Ja. Man kan tilgå klinikkens røntgenbilleder på KirPACS på alle pc'er, der har internetforbindelse.

Et unikt AET navn er et særegent kaldenavn (typisk med store bogstaver), der identificerer klinikken og klinikkens røntgenudstyr over for KirPACS.

Clear Canvas vil typisk være installeret på en Windows 32 bit version computer. Det er således den version, som hidtil er anvendt. Nu kommer en del nye computere med en Windows i 64 bit version. Det betyder, at Clear Canvas skal opgraderes til en 64 bit version. Se KirPACS_Brugermanual version 4.01

Check eventuelt om der er installeret en 64 bit version af Windows. Hvis dette er tilfældet skal der installeres en ny version af Clear Canvas. Hvis DBox er installeret i klinikken skal Clear Canvas sættes op, som på den computer den eventuelt erstatter.

Ja, det er muligt. Her er fremgangsmåden (der er på engelsk):

There is a way to change the Filestore location without installing the workstation to a different path:

Open the Windows Services console (run services.msc);
Stop the ClearCanvas Workstation Shred Host Service;
Browse to the Workstation installation folder (e.g. C:\Program Files\ClearCanvas\ClearCanvas Workstation);
Open ClearCanvas.Server.ShredHostService.exe.config in the text editor of your choice (e.g. Notepad, NotePad++);
Look for the "LocalDataStoreServiceSettings" XML node (it should be around 2/3 of the way down).

It should look something like:

As you can see, these are relative file paths (to the ClearCanvas Workstation installation folder);

Update the folder paths to point to the folder you wish (e.g. D:\Filestore, D:\badfiles)

Note: You may also want to change the "DicomServerSettings" on the line below, as there is a relative path for InterimStorageDirectory=".\dicom_interim";

Save the config file;
Restart the ClearCanvas Workstation Shred Host Service.

Note: If you did not create the new folders, they will be automatically created once the service starts.

If you had images in the original FileStore (in the installation folder), you can manually move them to your new filestore, however, the workstation will not know about them until you perform the following:

Ensure the above config changes were made and the shred host service is running.
Close any instances of the workstation.
Browse to the "dicom_datastore" folder (e.g. C:\Program Files\ClearCanvas\ClearCanvas Workstation\dicom_datastore)
Delete the viewer.sdf file.
Make a copy of the empty_viewer.sdf file and rename it viewer.sdf (in the same location).
Launch the workstation.
Reindex the datastore (Tools -> Utilities -> Reindex Local Data Store).

Det er vigtigt, at billederne, der sendes til KirPACS er navngivet korrekt. Ellers kan systemet ikke genkende filerne, og konstanstesten går tabt.

Under Patientid/cpr.nr. skal der altid kun stå følgende ”00

Under Patientnavn skal der altid stå følgende: ”konstanskontrol_måned_år” eksempel: ”Konstanskontrol_nov_2011”

Det er en standardmeddelelse fra internettet, der blot fortæller, at sidens certifikat er forældet. Det er risiko-frit at gå videre. Vi arbejder på at løse problemet, så meddelelsen ikke popper op.

Når du brænder filerne (den såkaldte CD.ISO-fil direkte fra KirPACS), så lægges der en DICOM-viewer med på CD'en. Du kan med fordel downloade programmet CDBurnerXP. Det er gratis.

Nej. Det er hverken et krav fra Kiropraktorernes Videnscenter eller SIS at man skal have en diagnostisk monitor. Men man skal kunne stille diagnoser på skærmen.

Den eller de skærme, som du vælger at bruge diagnostisk, skal der udføres konstans- og statuskontrol på. Men vi anbefaler at man køber en 2 millioner pixel skærm af høj kvalitet.

Ja, det skal de og det vil typisk være det firma, der har installeret DBoxen, der kan hjælpe med det. Det skulle ikke tage mere end ca. en halv time og kan som oftest klares remote.

ja, det er samme pris, (se priser under prisstruktur) da klinikker uden anlæg har adgang til billeder fra alle andre KirPACS abonnenter, hvis de har patientens samtykke. Samtidig kan de anvende alle KirPACS funktionaliteter.

Nej, hverken beskrivelser fra hospitalerne eller kiropraktorerne bliver overført – kun beskrivelser fra Kiropraktorernes Videnscenters second opinion beskrivere bliver overført.

nikkb