FAQ - Billeddiagnostik

Konsulentservice

Ja. Klaus Doktor kan kontaktes i træffetiden onsdag fra 9-15. Øvrige dage kan han i hastesager kontaktes. Se mere herom under Kontaktinformation i menuen.

Ja. Det er gratis at benytte røntgenkonsulenten for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening.

Fysikerordning

Ja. Benyttelse af fysikerordningen foregår på baggrund af indgået kontrakt om røntgenfysisk tilsyn. Kontakt administrativ medarbejder Marlene Witt for yderligere information.

Den ansvarlige fysiker Peter Grøn kontaktes via sekretær Marlene Witt. Se mere herom under 'KirPACS' i menuen.

Det kan du hente her

Der har været en række spørgsmål vedr. anskaffelse og brug af testfantom til konstanskontrol af digitale røntgenanlæg. En række klinikker råder allerede i dag over et testfantom, der dog er beregnet til kontrol af analoge røntgenanlæg. Det er dog Kiropraktorernes Videnscenters vurdering, at dette er tilfredsstillende til konstanskontrol af digitale røntgenanlæg, da der her er tale om relative målinger og ikke måling af absolutte værdier. Vi har netop opdateret beskrivelsen af konstanskontrollen (8.2.d) i kvalitetshåndbogen. Ændringen går på placeringen af fantomet, dvs. at der skal blændes ind til et defineret format afhængig af, hvilket fantom man benytter.

Kiropraktorernes Videnscenter har fremsendt information til Sundhedsstyrelsen vedr. vores fremgangsmåde for konstanskontrol via KirPACS. Sundhedsstyrelsen har nu godkendt den af Kiropraktorernes Videnscenters beskrevne fremgangsmåde.
Sundhedsstyrelsen vil i begyndelsen spørge til dokumentation (det udfyldte skema fra Kiropraktorernes Videnscenter) når de kommer på besigtigelse hos klinikkerne. Kiropraktorernes Videnscenter sørger for at sende en kopi af det udfyldte skema til klinikkerne med jævne mellemrum. I skal derfor fremvise det sidst modtagne skema fra Kiropraktorernes Videnscenter, når Sundhedsstyrelsen kommer på besøg i jeres klinik næste gang. Såfremt Sundhedsstyrelsen måtte ønske et nyere skema vil Kiropraktorernes Videnscenter fremsende dette til Sundhedsstyrelsen på jeres opfordring.

Kravet om kontrol af de diagnostiske monitorer har været i lovgivningen siden 1. maj 2000, hvor bekendtgørelsen om brugen af røntgenanlæg til diagnostisk brug trådte i kraft. Det har dog ikke været håndhævet fra Sundhedsstyrelsens side før for ca. to år siden. Da Kiropraktorernes Videnscenter oplevede at Sundhedsstyrelsen stillede krav om kontrol af monitorerne i forbindelse med deres besøg, blev det en fast del af statuskontrollerne.

Ja. Såfremt den maksimale spænding på røntgenanlæget ikke overstiger 110 kV skal tykkelsen (blyækvivalent) på forklæderne være mindst 0,25 mm bly.
Hvis spændingen på røntgenanlægget overstiger 110 kV skal tykkelsen være mindst 0,35 mm.

Ovenstående værdier for rørspændingen er den maksimale, som røntgenanlægget kan levere, ikke den maksimale, som benyttes.

Kravene til konstanskontrol af røntgendiagnostikanlæg er i Danmark anderledes end de fx er i Tyskland. Dette betyder, at hvis man som klinik køber et testfantom, som efter firmaets specifikationer er designet til konstanskontroller af digitale røntgendiagnostikanlæg, kan man ikke være sikker på, at det kan benyttes i Danmark. Et konkret eksempel er, at det spatiale opløsning (stregfantom) ikke er en del af konstanstesten i Tyskland, hvorimod dette er tilfældet i Danmark.

For at udgå fejlkøb, anbefales det klinikkerne at tage kontakt til den ansvarlige fysiker, før man afgiver bestilling på et testfantom. Alternativt, så skal man som klinik sikre sig, at det firma man handler med vil tage fantomet retur, såfremt det ikke lever op til kravene til konstanskontroller af digitale røntgendiagnostikanlæg i Danmark.

KirPACS

Du logger altid på KirPACS via vores login-knap, som findes overalt på Kiropraktorernes Videnscenters hjemmeside. Så ved du altid, at du kommer korrekt ind på systemet.

Ja. Vi har udarbejdet en grundig brugermanual, hvor du kan få svar på en lang række tekniske spørgsmål. Hent brugermanualen HER .

En DBox er et stykke software, der skal installeres på en PC på klinikken, hvis man vil se billeder fra andre KirPACS abonnenter og også have mulighed for at uploade CD’rom fra sygehuse – hvis man ikke har en DBox, kan man kun se billeder fra andre klinikker.

Det er desværre ikke muligt at installere en DBox på en Mac.

Ja. Den er netop opdateret - hent installationsmanual for leverandører her.

Ja. Hvis ens computer har det nødvendige hardware og software. KirPACS tillader, at man kan brænde fra brugerfladen.

Røntgenbeskrivelser: Det er muligt at få en ”second opinion” af røntgenoptagelser udført i kiropraktorpraksis, via to underleverandører. det er danske speciallæger i radiologi, der udfører beskrivelserne. Ifølge overenskomsten er det vederlagsfrit at få foretaget en radiologisk vurdering af klinikkens billeder. Den vederlagsfri ordning omfatter maximalt 10% af klinikkens røntgenoptagelser.

Ja. Vi garanterer, at der altid er plads til alle billeder.

Ja. Man kan tilgå klinikkens røntgenbilleder på KirPACS på alle pc'er, der har internetforbindelse.

Et unikt AET navn er et særegent kaldenavn (typisk med store bogstaver), der identificerer klinikken og klinikkens røntgenudstyr over for KirPACS.

Det er vigtigt, at billederne, der sendes til KirPACS er navngivet korrekt. Ellers kan systemet ikke genkende filerne, og konstanstesten går tabt.

Under Patientid/cpr.nr. skal der altid kun stå følgende ”00

Under Patientnavn skal der altid stå følgende: ”konstanskontrol_måned_år” eksempel: ”Konstanskontrol_nov_2011”

Det er en standardmeddelelse fra internettet, der blot fortæller, at sidens certifikat er forældet. Det er risiko-frit at gå videre. Vi arbejder på at løse problemet, så meddelelsen ikke popper op.

Når du brænder filerne (den såkaldte CD.ISO-fil direkte fra KirPACS), så lægges der en DICOM-viewer med på CD'en. Du kan med fordel downloade programmet CDBurnerXP. Det er gratis.

Nej. Det er hverken et krav fra Kiropraktorernes Videnscenter eller SIS at man skal have en diagnostisk monitor. Men man skal kunne stille diagnoser på skærmen.

Den eller de skærme, som du vælger at bruge diagnostisk, skal der udføres konstans- og statuskontrol på. Men vi anbefaler at man køber en 2 millioner pixel skærm af høj kvalitet.

Ja, det skal de og det vil typisk være det firma, der har installeret DBoxen, der kan hjælpe med det. Det skulle ikke tage mere end ca. en halv time og kan som oftest klares remote.

ja, det er samme pris, (se priser under prisstruktur) da klinikker uden anlæg har adgang til billeder fra alle andre KirPACS abonnenter, hvis de har patientens samtykke. Samtidig kan de anvende alle KirPACS funktionaliteter.

Nej, hverken beskrivelser fra hospitalerne eller kiropraktorerne bliver overført – kun beskrivelser fra Kiropraktorernes Videnscenters second opinion beskrivere bliver overført.

nikkb